ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ: ਬੁਟੀਕ ਅਤੇ ਲਕਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ

ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬੁੱਕਿੰਗ: ਪੈਰਿਸ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ

ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਬੁਟੀਕ ਅਤੇ ਲਕਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਨੀਤੀਆਂ: ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣਿੰਦਾ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਲਕਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੁੱਕਿੰਗ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਸੁਨੇਹੇਵਾਂ ਅਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਦੀਆਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਾਂ, ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਮਾਲਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਰੱਦੀਕਰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲਾਂ: ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਰੱਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬੁੱਕਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਰੱਦੀਕਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਹੈ। ਅਨੁਸਾਰ OMT ਅਤੇ WTTC ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਾਅਤੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਟਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਚਕ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਨੀਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬੁੱਕਿੰਗਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰਿਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮਯ ਦੀ ਅਹਮੀਅਤ: ਬੁੱਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਦੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਰੋਲ

ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ

ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ-ਮਿਆਰੀ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਲਕਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਦ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਦ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁੱਕਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।Statista ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਪੈਰਿਸ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੰਤਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੁੱਕਿੰਗ ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਸ਼ੁਲਕ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਕਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚੁਕਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। Forbes ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦੀਕਰਨ ਸ਼ੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 50% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸਾਂ

ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਹੋਟਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਨਟ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। TripAdvisor ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀਅਕ ਪਰਿਪੇਕਸ਼: ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਰੱਦੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ੀਆ

ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁਟੀਕ ਅਤੇ ਲਕਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਨੁਪਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੁੱਕਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟੈਟਿਸਟਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 70% ਮਹਿਮਾਨ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਟਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲਚੀਲੀ ਰੱਦੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲਚੀਲੀ ਰੱਦੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੋਟਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰੱਦੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਰੱਦੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੋਟਲ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਲਕਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨਲ ਦੂ ਨੈੱਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਲਚੀਲੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਲਚੀਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਿੰਗ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਬਰੈਂਡ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਫਲਤਾ

ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ-ਓਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਦੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 25% ਤਕ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਵਾ ਹੋਟਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਲਚੀਲੀ ਰੱਦੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ: ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਸਾਖ

ਜਦ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਟੀਕ ਅਤੇ ਲਕਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਦੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਦੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਕਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾੰਗਰੀਲਾ ਅਤੇ ਲੇ ਮੁਰੀਸ ਵਰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸਿਬਲ ਰੱਦੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਨਟ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰੱਦੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਰੈਂਕਿੰਗ

ਵਧੇਰੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਨਰਮ ਰੱਦੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ।

ਵਿਆਪਕ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਦੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ, ਹੋਟਲ ਦੋਸਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਫਰੀ ਬੁੱਕਿੰਗ ਰੱਦੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਸਿਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਾਲੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨਿਰਣੇ

ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਰੱਦੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਪਹਿਲੂਅ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਚਨਚੇਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਰੱਦੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਰੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 60% ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂਅ ਨੂੰ ਆਪਣ੆ ਹੋਟਲ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ।