ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਬੁਟੀਕ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੇਟ ਡਾਇਨਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ?

ਗੌਰਮੇਟ ਡਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਗੌਰਮੇਟ ਡਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ

ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ, ਗੌਰਮੇਟ ਡਾਇਨਿੰਗ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵਤ੍ਤਾ ਅਤੇ ਫਲੇਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਮੀਰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਪਰੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੇਟ ਡਾਇਨਿੰਗ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਗੌਰਮੇਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ੇਫਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫਲ ਗੌਰਮੇਟ ਮੀਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਜ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਬਾਧ ਔਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮੁੱਖੀਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ ਆਈਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੌਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਫਸੀਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਦੇ 'ਹਾਈ-ਐਂਡ' ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਗੌਰਮੇਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੱਤਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਖੰਗਾਲੇ ਗਏ ਆਂਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੌਰਮੇਟ ਭੋਜਨਾਲੇ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਵੱਧ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੇਟ ਡਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਂਸੈਪਟ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਨਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਗੌਰਮੇਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਈ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਅਨੁਕੂਲ ਗੌਰਮੇਟ ਅਨੁਭਵ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਗੌਰਮੇਟ ਆਵਾਸ ਦੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਲਾ

ਪੈਰਿਸ ਗੌਰਮੇਟ ਡਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਏਕ ਅੰਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਗੌਰਮੇਟ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੇਟ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਆਵਾਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਗੌਰਮੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ।

ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਫੁਲ ਸੁਝਾਅ

ਸਹੀ ਗੌਰਮੇਟ ਹੋਟਲ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸੇਰਵਿਸ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਨੁਭਵ 'ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 70% ਯਾਤਰੀ ਗੌਰਮੇਟ ਖਾਣਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ

ਸੰਭਾਵਨਾਏਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ

ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਣ ਦੌਰਾਨ ਗੌਰਮੇਟ ਡਾਇਨਿੰਗ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਟਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ੇਲਿਨ ਸਟਾਰ ਸ਼ੈਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੰਗਰਹ ਮੂਹਰੇ ਅਮੀਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਮੌਸਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ੈਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਨੂਠੀ ਪਕਵਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲਗਭਗ 50% ਯਾਤਰੀ ਖਾਣ ਦੇ ਇਹ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਭੋਜਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ

ਭੋਜਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਪਾਸ਼

ਜਿੱਥੇ ਗੌਰਮੇਟ ਡਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਓਥੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਤਰੰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਰਕਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨਭਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁਹਾਵਰੇਬਾਜ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਸਰਜਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੋਰਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਧਾਰਾਵਾਹਿਕ ਡਾਇਨਿੰਗ ਅਨੁਭਵ 'ਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ 42% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਵੈਲਹਿੰਗਣ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 78% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਾਵੀਆਰ, ਟ੍ਰਫਲਜ਼, ਅਤੇ ਮਿਕਾਲੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਏਸੈਨੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਮਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਕਸਰ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਏਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 'ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਰਸੋਈਏ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਖਾਣੇ ਦੇ ਰੰਗ, ਸੁਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ' - ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਭਰੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ

ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਜਦੋਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੌਰਮੇਟ ਡਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਕ ਅਣਛੋਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਂਗ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਅਪਣੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਵਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਚੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 70% ਯਾਤਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਚੋਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਸਨਾਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਆਕਤਿਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਹੋਂਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮੈਨੂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਪੰਜ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਮਨੋਰਮ ਅਨੁਭਵ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਡਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਭੋਜਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਆਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ" ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਥੀਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਕਦਮ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਂਟਰਕਾਨਟੀਨੈਂਟਲ ਪੈਰਿਸ ਲੇ ਗ੍ਰਾਂਡ ਵਰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਗੌਰਮੇਟ ਡਾਈਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਖੋਲਕੇ ਉੱਚ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਗੌਰਮੇਟ ਡਾਈਨਿੰਗ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।